Phật Quan Âm ở Đà Lạt

08/08/2019 Lượt xem: 35

Hành trình Vĩ đại cho Đại Phật Quan Âm đã gần như hoàn tất. Sắp chào đón đại Lễ Quán Âm Linh Ẩn Tự hoàn thành. Mẹ đúng đó hàng ngàn năm vẫn đẹp.

 

Đại tượng mẹ hiền Quan Thế Âm cao 71m cao nhất Việt Nam đã hoàn thành tại chùa Linh Ẩn, tại Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Chùa nằm cạnh thác Voi, các bạn lên Đà Lạt cùng ghé thăm nha.

Xin hãy cùng cầu nguyện điều tốt đẹp cho thế giới này từ mẹ Quan Âm.

Bài viết liên quan