Liên hệ

Dịch vụ quảng cáo banner…

Hình thức quảng cáo banner truyền thống

  • Là hình thức quảng cáo banner thông dụng nhất, có dạng hình chữ nhật, chứa những thông điệp quảng ngắn bao gồm cả chữ và ảnh.

Banner 1 :  1.000.000/Tháng ( Kích thước 2000×900 )

 

Banner 2 :   700.000/Tháng ( Kích thước 2000×900 )

 

 

Hình thức quảng cáo In-line:

  • Là hình thức quảng cáo này được định dạng trong một cột ở phía dưới bên trái hoặc bên phải của một trang web.

Banner 3 :   700.000/Tháng

 

Bạn muốn quảng cáo hãy liên hệ:

Điện thoại: 0908.794.797 – 0772724124

Email: dalat365day@gmail.com