Liên hệ

Dịch vụ quảng cáo banner…

Hình thức quảng cáo banner

  • Quảng cáo banner truyền thống : Là hình thức quảng cáo banner thông dụng nhất, có dạng hình chữ nhật, chứa những thông điệp quảng ngắn bao gồm cả chữ và ảnh.
  • Quảng cáo In-line : Hình thức quảng cáo này được định dạng trong một cột ở phía dưới bên trái hoặc bên phải của một trang web.
  • Quảng cáo pop -up (Pop up ads): Phiên bản quảng cáo dưới dạng này sẽ bật ra trên một màn hình riêng (toàn bộ màn hình hoặc chỉ một góc) ngay khi khách hàng truy cập website.

 

Quảng cáo của bạn xuất hiện như thế nào ?

Banner 1 :  1.000.000/Tháng ( Kích thước 2000×900 )

 

Banner 2 :   700.000/Tháng ( Kích thước 2000×900 )

 

————————————————————————————-

Bạn muốn quảng cáo hãy liên hệ:

Điện thoại: 0908.794.797 – 0772724124

Email: dalat365day@gmail.com