Langbiang Trail – Chạy vì Mai Anh Đào 26/10/2019

Langbiang Trail – Chạy vì Mai Anh Đào 26/10/2019

22/08/2019
𝐋𝐀𝐍𝐆𝐁𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐋 – 𝐂𝐇Ạ𝐘 𝐕Ì 𝐌𝐀𝐈 𝐀𝐍𝐇 ĐÀ𝐎 𝟐𝟔/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗   Lần đầu tiên tại Đà Lạt, một giải trail với quy mô 2000 người được tổ chức tại Khu Du Lịch LangBiang với ý nghĩa gây quỹ trồng cây...